logo_web_su.png

Seznam projektů

Zaškrtnout
Zaškrtnout

Stav projektu Číslo projektu Zkrácený název projektu Dotační program Garant za SU Fakulta Kontakt od do
schválený / v realizaci 2023-1-PT01-KA220-HED-000160674 Innovation in and through Local Governments Erasmus+ Vomlela Lukáš (FVP - FVP) FVP 1.10.2023 30.9.2026
schválený / v realizaci SGS/31/2023 Pozorování a modelování procesů probíhajících v okolí relativistických kompaktních hvězd SGS SU - Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě Török Gabriel (FÚ - FÚ) Kateřina Klimovičová 1.1.2023 31.12.2023
schválený / v realizaci SGS/30/2023 Dynamika struktur v silných gravomagnetických polích kompaktních objektů SGS SU - Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě Stuchlík Zdeněk (FÚ - FÚ) Jiří Kovář 1.1.2023 31.12.2023
schválený / v realizaci 4000132152 eXTP PRODEX - Program pro financování vývoje a výroby vědeckých přístrojů nebo experimentů Török Gabriel (FÚ - FÚ) Jana Malkrabová 1.7.2020 31.12.2023
ukončený SGS/12/2019 Kompaktní objekty modelované v rámci Einsteinovy gravitace i alternativních teorií gravitace a astro SGS SU - Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě Stuchlík Zdeněk (FÚ - FÚ) FPF 1.1.2019 31.12.2021
ukončený SGS/13/2019 Studium procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd - modely a observace SGS SU - Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě Török Gabriel (FÚ - FÚ) FPF 1.1.2019 31.12.2021
ukončený SGS/26/2022 Fyzikální procesy v silných gravomagnetických polích SGS SU - Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě Stuchlík Zdeněk (FÚ - FÚ) Jana Malkrabová 1.1.2022 31.12.2022
ukončený SGS/27/2022 Modely a observace procesů v okolí relativistických kompaktních hvězd SGS SU - Studentská grantová soutěž na Slezské univerzitě v Opavě Török Gabriel (FÚ - FÚ) Jana Malkrabová 1.1.2022 31.12.2022
ukončený CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011596 CŽV na SU v Opavě OP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Török Gabriel (FÚ - FÚ) REK, FPF, FVP Petra Dobešová, Lenka Polášková, Denisa Kefurtová, Karolína Jandová, Lenka Prager 1.9.2019 31.12.2022

Počet řádků: 9